Araş. Gör. NESRİN ÇELEBİOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. NESRİN ÇELEBİOĞLU

T: (0282) 250 2715

M ncelebioglu@nku.edu.tr

W ncelebioglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fizik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Polimer yapı içerisinde sentezlenen ZnO nanoparçacıklarının spektroskopik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GENEL FİZİK (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: Lantanid halid-alkali halid ikili sıvı karışımların yapısının incelenmesi (2009)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (5 YILLIK)
Öğrenim Yılları: 2001-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
2016-
Araş. Gör. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2010-2016
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
2008-2010
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Fizik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇELEBİOĞLU N., YILMAZ Y., Investigation of the luminescence, mechanical, and thermal properties of ZnO-entrapped poly(N-isopropyl acrylamide) gels, Journal of Composite Materials, vol. 51, pp. 4079-4090, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ÇELEBİOĞLU N., GELİR A., YILMAZ Y., A new method to synthesize ZnO nanoparticles with size gradient in PNIPAM polymer matrix, Colloid and Polymer Science, vol. 294, pp. 1045-1054, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. YAVARINIA N., ALVEROĞLU DURUCU E., ÇELEBİOĞLU N., ŞIKLAR U., YILMAZ Y., Effects of temperature, stirring velocity and reactant concentration on the size and the optical properties of ZnO nanoparticles, Journal of Luminescence, vol. 135, pp. 170-177, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Çelebioğlu N., Yılmaz Y. ., Investigating Optical Properties of ZnO Nanoparticles Synthesized in Polymers Matrix Having Different Cross-linker Concentration, International Journal of Arts and Sciences (19.10.2015-22.10.2015).
Poster
2. Çelebioğlu N., Gelir A., Yılmaz Y., Steady State Fluorescence Measurements of ZnO Nanoparticles Synthesized in Polyacrylamide Hydrogel, The 23rd European Workshop on Heterostructure Technology (HETECH) (12.10.2014-15.10.2014).
Poster
3. Çelebioğlu N., Gelir A., Yılmaz Y., Sythesis of ZnO Nanocrystal in Polymer Matrix, Advanced Materials World Congress (16.09.2013-19.09.2013).
Özet bildiri
4. Karim R., Türkoğlu A. K., Atmaca N., Yavarinia N., Ünlü H., Structural and Optical Characteristics of CdSe Quantum Dots, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (Nano TR-VI) (15.06.2010-18.06.2010).
Özet bildiri
5. Atmaca N., Karim R., Yavarinia N., Ünlü H., UV-Vis Spectra and Fluorescence Properties of CdSe Nanocrystals, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (Nano TR-VI) (15.06.2010-18.06.2010).
Özet bildiri
6. Karim R., Atmaca N., Yavarinia N., Ünlü H., Synthesis and Characterization of CdSe Nanoparticles, European Materials Research Society (07.06.2010-10.06.2010).
Özet bildiri
7. Atmaca N., Önem Z. Ç., Akdeniz Z., Tosi M. P. ., Lantanid Halid-Alkali Halid İkili Sıvı Karışımların Yapısının Teorik İncelenmesi, Turkish Physical Society, 26th International Physical Congress (24.09.2009-27.09.2009).
Özet bildiri
8. Atmaca N., Uçar S., Armağan T., Structure Factors Of Liquid UO2 Near The Melting Point, Turkish Physical Society, 25th International Physical Congress (25.08.2008-29.08.2008).
Özet bildiri
9. Uçar S., Atmaca N., Armağan T., İon- İon and Electron- İon Correlations in Liquid Germanium, Turkish Physical Society, 24th International Physical Congress (28.08.2007-31.08.2007).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Applied Polymer Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. ZnO Nanoparçacıklarının Polimer Yapı İçerisinde Sentezi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.06.2014-18.11.2016.